Dual Power Pocket Calculator (Grades 3-5)
2.500 KD 1.250 KD 1.25 KWD
Foam Dinosaur Counters
6.000 KD 3.000 KD 3.0 KWD
Foam Operations Dice
3.600 KD 1.800 KD 1.8 KWD
Foam Blank Dice
3.600 KD 1.800 KD 1.8 KWD
Colorful Foam Number Word Dice
3.600 KD 3.600 KD 3.6 KWD
Dice 12-Sided
6.000 KD 6.000 KD 6.0 KWD
Dice 10-Sided
6.000 KD 6.000 KD 6.0 KWD
Foam Place Value Disks
6.000 KD 6.000 KD 6.0 KWD
Foam Base Ten: Thousands Cube
4.800 KD 4.800 KD 4.8 KWD
Sandals Counters
4.800 KD 4.800 KD 4.8 KWD
Elapsed Time Rulers
3.600 KD 3.600 KD 3.6 KWD
Foam Fraction Squares
3.600 KD 3.600 KD 3.6 KWD
Magnetic Foam: Small Numbers
3.600 KD 3.600 KD 3.6 KWD
Foam Attribute Blocks
3.600 KD 3.600 KD 3.6 KWD
Foam Pattern Blocks
3.600 KD 3.600 KD 3.6 KWD
Foam Numbered Dice (1–6)
3.600 KD 3.600 KD 3.6 KWD
Plastic base ten blocks: 1 cube
3.600 KD 1.800 KD 1.8 KWD
Attribute Bead Activity Cards
4.900 KD 2.450 KD 2.45 KWD
1-10 COUNTING OWLS ACTIVITY SET
12.000 KD 12.000 KD 12.0 KWD
Toucans to Ten
18.000 KD 18.000 KD 18.0 KWD